Andelsboligforeningen Slotsgården, Frederiksberg - Schul Landskabsarkitekter - B141B

Classensgade, København - 1:1 Landskab - B48 + B85

Kongens Have, Odense - Erik Brandt Dam Arkitekter ApS - Kolumba™ K57 + B156B

Andelsboligforeningen Slotsgården, Frederiksberg - Schul Landskabsarkitekter - B141B

Privat have, Vedbæk - Landskabsarkitekt Jørgen Larsen - B141B

Lægning af klinker

GENERELT
For at undgå stående vand på belægningen, bør overfladen ligge lidt over det omgivende areal.

FUGESAND - VIGTIGT!
Fugesand må kun ligge kort tid på klinkerne, da der ellers kan opstå misfarvninger. Se under pkt. 4. Er du i tvivl, kontakt da venligst din leverandør af fugesand.

KANTER
Kanterne kræver særlig opmærksomhed. For at få dem stabile bør underlaget være ca. 25 cm bredere end den færdige belægning. Læg eventuelt en støttende tørbeton langs kanterne.

Opmærksomheden henledes på, at skarpkantede klinker kan skalle af ved lægning med knas fuge. Derfor anbefaler Danske Anlægsgartnere en fugebredde på min. 3-5 mm.

OPBYGNING AF UNDERLAG
For at klinkerne skal ligge godt, skal underlaget opbygges således:

1. BUND
Bunden komprimeres med tromle eller pladevibrator, så der opnås et let fald fra midten og ud mod siderne.

2. BÆRELAG
Bærelaget skal både bære belægningen og virke som dræn. Hertil bruges stabilt grus med grov kornstørrelse og uden ler. Laget skal have en ensartet tykkelse og komprimeres fra kanten og ind mod midten med pladevibrator så det er jævnt og 3-4 cm under klinkernes underside.

3. AFRETNINGSLAG
Afretningsgrus/-sand med kornstørrelse 1-8 mm fordeles jævnt i et lag på 3-5 cm og afrettes ved hjælp af et lige afretterbræt.

4. BELÆGNING
Nu lægges klinkerne.
Efterfølgende fejes fugesand ud over belægningen med en blød kost, men skal straks derefter fejes bort igen af hensyn til misfarvninger.

Efter behov gentages udlægningen med efterfølgende bortfejning af fugesand med nogle dages mellemrum.
Til slut vibreres med vibrator med gummisål.

FORSKELLIGE ANVENDELSER

INDKØRSLER
Grav ned til fast grund og komprimer laget.
Læg 15-20 cm stabilt grus som bærelag og komprimer.
Læg 3-5 cm sand som afretningslag.
Læg klinkerne og fej fugesand ned i fugerne med en blød kost. Dette gentages hvis nødvendigt flere gange med nogle dages mellemrum.

TERRASSER MED LET TRAFIK
Fjern muldlaget og læg stabilt grus som erstatning, ofte 10-12 cm.
Læg 3-5 cm afretningssand.
Læg stenene og fej fugesand ud med en blød kost. Dette gentages hvis nødvendigt flere gange med nogle dages mellemrum.

HAVEGANGE OG STIER
Det anbefales at lægge 10 cm stabilt grus af hensyn til dræning.
Læg 3-5 cm afretningssand.

Hvis du har spørsgmål, er dul velkommen til at ringe til Petersen klinker på 7444 1236.